Debatt. .

2017-10-11 03:00
”Vi vill att klumpen många elever har i magen löses upp och försvinner. Ingen ska behöva må dåligt eller bli utsatt till följd av sin identitet eller sexuella läggning”, skriver dagens debattörer. bild Sandra Qvist/TT
”Vi vill att klumpen många elever har i magen löses upp och försvinner. Ingen ska behöva må dåligt eller bli utsatt till följd av sin identitet eller sexuella läggning”, skriver dagens debattörer.

Så här kan sex- och samlevnadsundervisningen bli bättre

”Vi får höra historier som är bortom rimlighetens gränser".

Med höstterminen återkommer också den klump i magen som tusentals unga hbtq-personer bär på, till följd av den utsatthet, de trakasserier och den diskriminering de möter i skolan.

Vi ser att det förebyggande arbetet genom kunskapsförmedling är grundläggande. Vi kräver därför att makthavare agerar för en bättre sex- och samlevnadsundervisning.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Skolan är en samhällsinstitution som på många vis formar individerna och lägger grunden för det samhälle som vi lever i. För ett öppet och inkluderande samhälle krävs en skola som arbetar med såväl värdegrund och kunskap som respekt både för sig själv och andra.

I det arbetet är den normkritiska sex- och samlevnadsundervisningen otroligt viktig. Vi ser att ämnet idag har långt kvar till att fylla sitt syfte och sin potential i många skolor.

Vi får höra historier som är bortom rimlighetens gränser. Om elever som inte får någon sex- och samlevnadsundervisning över huvud taget eller om hur lärare i okunskap, genom sin undervisning, kränker elever.

Vi får höra om elever som antingen uppmuntras av lärare eller på eget initiativ tar över undervisningen då läraren antingen lämnar ämnet utanför sin undervisning eller när det framförs på ett bristfälligt sätt. Det ska aldrig ligga på elever att säkerställa att de erbjuds den undervisning de har rätt till.  

Kunskap ger förståelse. Oavsett om det är förståelsen för sin egen identitet eller om det är för kompisens sexuella läggning så är kunskaper många gånger avgörande.

Bristerna i skolans undervisning kan vara direkt kränkande, men de kan också innebära att förståelsen uteblir, en viktig del av bakgrunden till att många blir utsatta eller diskriminerade. Detta leder till en spiral av mer utsatthet, där ansvaret för att lösa problemet kan falla tungt på eleven.

Vi måste se allvaret i de stora bristerna i sex- och samlevnadsundervisningen som förekommer på många håll runt om i landet. Därför vill vi att:

• Ansvar förtydligas. Sex och samlevnad ska enligt styrdokument integreras i flera ämnen i både grundskolans senare år och gymnasiet. Detta är något som inte fungerar. Vem är det som har ansvar för att lära ut vad, när ska det ske och vad ska eleverna få lära sig? Tydligheten är viktig för att säkerställa kvalitet och likvärdighet mellan olika skolor.

Lärares kompetens måste höjas. Trots ämnesintegrering saknas ofta perspektivet i lärarutbildningen. En förutsättning för att lärare ska kunna lära ut ämnet är kompetens. Därför vill vi se att ett normkritiskt sex- och samlevnadsperspektiv tas upp i alla relevanta lärarutbildningar och att redan aktiva lärare fortbildas.

Material måste uppdateras. Det måste finnas uppdaterat och forskningsbaserat material för den normkritiska sex- och samlevnadsundervisning tillgängligt för alla lärare och elever.

Vi vill att klumpen många elever har i magen löses upp och försvinner. Ingen ska behöva må dåligt eller bli utsatt till följd av sin identitet eller sexuella läggning. Många skolor försöker hantera detta genom regnbågsveckor.

Makthavare bemöter det under Stockholm Pride, och är tysta resten av året. Arbetet för en tryggare skola och bra undervisning tar inte bara en vecka. Vi uppmanar nu till långsiktighet och att skolpolitiker ser sitt ansvar och agerar för en bättre sex- och samlevnadsundervisning.

RFSL Ungdom, SVEA 
Frank Berglund, ordförande RFSL Ungdom. Julia Lindh, ordförande Sveriges elevråd – SVEA.